GİZLİLİK POLİTİKASI NOTHINGBUTNET S.L.

1.- Gizlilik Politikasının Konusu.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevcut mevzuata uygun olarak), NOTHINGBUTNET SL, (bundan böyle NBN23) bu NBN23 web sitesinin kullanıcılarını, verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin politikaları bilgilendirmek istemektedir. kişisel bilgilerini kişisel kullanım için ya da bu web sitesinin hizmetlerinin kaydı altında ya da kişisel verilerinin NBN23’e iletilmesini içeren herhangi bir eylemde bulunan kişilerin kişisel doğası.

 

NBN23, bu web sitesini kullanıcısına, bu Gizlilik Politikasını, NBN23’ün bu NBN23 web sitesinin sömürüsünden elde ettiği kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili hususların genel bir tanımını içerdiğini bildirir.

 

Bu politika tamamlanmıştır ve bu bilgilendirme metinleri ve bu web sitesinde yer alan herhangi bir veri talep formuna dahil edilen veya belirli hizmetlerin kullanımı için yayınlanabilecek herhangi bir özel koşullara dahil edilen bilgilendirilmiş onay talepleri ile iştiraki olan bir uygulamadır.

 

Kişisel bilgilerinin yukarıda belirtilen bilgilendirme metinleri ve bu web sitesinde yer alan herhangi bir veri talebi formunda yer alan onay isteği metinleri NBN23’e iletilmesinden önce okumak kullanıcının sorumluluğundadır.

 

Bu politika, bu web sitesinin kullanımı veya burada yayınlanan hizmetlerin kullanımı için kişisel iletişim bilgilerinizin her zaman isteğe bağlı olduğu göz önüne alındığında, kişisel verilerinizi NBN23’e ilettiği andan itibaren kullanıcı tarafından açıkça ve tam olarak kabul edilir.

 

Kullanıcının bu politikadan memnun olmaması durumunda, bu web sitesinde kişisel verilerinin NBN23’e iletilmesini gerektiren herhangi bir hizmeti kullanmaması gerekir. Bu durumda, kullanıcı telefonla ve anonim olarak NBN23 ile irtibata geçebilir.

 

Kullanıcı, kişisel verilerin işlenmesinin, İspanya’da veri korumayla ilgili mevcut mevzuat kapsamına gireceği konusunda bilgilendirilir.

 

2.- Tedaviden sorumlu.

Bu web sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu kişi NOTHINGBUTNET S.L. NIFB98721459, C / Juan de la Cierva adresinde, 27 Sağlıklı Yaşam Binası 1 – 46980 Paterna (Valencia), elektronik iletişim adresi dpp@nbn23.com  ve 34 96 102 26 00 numaralı telefondan

 

3.- Küçüklerin verileri.

16 yaşın altındaki çocuklar, bu web sitesinin kayıtlı kullanıcıları olarak kayıt veya kimlik gerektiren NBN23 hizmetlerini, babalarını, ana babalarını, vasilerini veya yasal temsilcilerini temsil ederek bile kullanamazlar.

 

4.- Kişisel verilerin doğruluğu ve doğruluğu.

Bu NBN23 web sitesine erişen kullanıcıların, bu web sitesinde gezinmek için kişisel bilgiler sağlamaları gerekmemektedir, bu nedenle, bu amaç için herhangi bir veri iletişiminin, kullanıcının gönüllü olarak bu siteyi taramaya veya kullanmaya karar vermiş olması gerekir. web ve / veya bu web sitesi aracılığıyla kullanıcıya sunulan hizmetler, bu eylemi teşkil eder, verilerinizin NBN23 tarafından işlenmesi için açık bir rıza göstergesinin bir tezahürüdür.

 

Kullanıcının gönüllü olarak NBN23’e kişisel verilerini sağlaması durumunda, kullanıcı bu sitede yayınlanan herhangi bir veri toplama kanalı aracılığıyla her zaman ve yalnızca kendi kimliğine karşılık gelen doğru, kesin ve güncellenmiş verileri sağlamakla yükümlüdür. NBN23’e posta yoluyla bir e-posta göndererek, kayıt veya abonelik formları, iletişim, öneriler, işe alım ve / veya bu web sitesindeki diğer herhangi bir veri talep formu gibi web ve / veya bir telefon görüşmesi yoluyla, üçüncü taraflara veri sağlanması yasaktır.

 

NBN23’e sağlanan verilerin doğruluğu, doğruluğu, güncellenmesi ve düzeltilmesinden yalnızca Kullanıcı sorumludur; bu, NBN23’ü bu konuda herhangi bir sorumluluk almamakta ve kullanıcının kişisel verileri gerektiği gibi güncel tutmasını taahhüt etmektedir.

 

Kullanıcı, kişisel verilerinin tek bilgi kaynağıdır, bu nedenle NBN23, bu Politikanın 9 uncu bölümündeki hakların kullanılması için belirtilen adreste NBN23 ile iletişim kurarak verilerinizi güncellemenizi ister. . Her durumda, veriler doğrudan kullanıcı tarafından toplandığında veya sağlandığında, mevcut düzenlemelerin hükümlerine göre, kullanıcı tarafından sağlananlar, güncelleme veya düzeltme yapmadıkça, doğru ve güncel kabul edilir.

 

5.- Özel kişisel veri kategorilerinin işlenmesi.

NBN23 bu web sitesi aracılığıyla, ırk veya etnik köken, dini inançlar, sabıka kaydı ile ilgili mevcut mevzuata uygun olarak, özel kişisel veri kategorileri veya kullanıcıların hassas verileri hakkında bilgi talep etmemekte veya talep etmemektedir. , fiziksel veya zihinsel sağlık veya cinsel yönelim.

 

Sonuç olarak, herhangi bir nedenden dolayı – ve NBN23 tarafından talep edilmeden – bu bilgiler kullanıcı tarafından yukarıda belirtilenlere gönüllü olarak iletilir.

işletme, söz konusu iletişimin, kullanıcının verilerinin NBN23 tarafından işlenmesiyle ilgili olarak kullanıcı tarafından açık onayının bir tezahürünün olduğunu varsayacaktır.

 

6.- Kişisel verilerin atandığı amaçlar.

Bu NBN23 web sitesine erişen ve bu web sitesinde kişisel bir şekilde gezinmek için gönüllü olarak kişisel bilgi sağlayan veya verilerin NBN23’e iletilmesini gerektiren bir hizmeti kullanan kullanıcılar, karakter verisinin işlenmesinde aşağıdaki amaçlardan haberdar edilir. NBN23’ün uygulayabileceği kullanıcı personeli.

 

6.1 İletişim.

Kullanıcı bu NBN23 web sitesinin iletişim formunu doldurduğunda, bu amaç için verilen kişisel veriler NBN23’e gönderilen mesajı ele almak ve isteklerine cevap vermek üzere işlenecektir.

 

6.2 Ticari iletişim ve / veya bültenleri veya bültenleri gönderme isteği.

Kullanıcı NBN23 web sitesinde yayınlanan iletişim formunu doldurup ilgili kutuyu işaretlediğinde, kişisel verilerinin ticari reklam iletişimi ve bültenlerin veya NBN23 tarafından hazırlanan bültenlerin aboneliği için kullanılmasını açıkça talep edebilir veya yetkilendirebilir. formu doldurduğunuz e-posta yoluyla. Bu gibi durumlarda, NBN23 kişisel verilerinizi söz konusu hizmete aboneliği yönetmek ve yukarıda belirtilen ticari iletişimleri ve bültenleri veya haber bültenlerini göndermek için işler.

 

Ticari iletişim, SPOR KAPSAM SEKTÖRÜ ile ilgili olacaktır.

 

Kullanıcının hizmeti iptal etmesi, rızasını geri çekmesi veya bu tür gönderilerin alınmasına karşı olması durumunda, NBN23 daha sonra asgari temel verileri yapmaya çalışan ticari iletişim ve bültenlerin gönderilmesini önlemek için verilerini işleyecektir. bu amaç için.

 

7.- Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı. 

7.1 Kullanıcı tarafından verilen rızadaki yasal temele dayanarak, NBN23 kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla ele alacaktır:

1. Kullanıcı tarafından NBN23’e iletişim formu aracılığıyla gönderilen istek ve / veya mesajlara, aynı formda belirtilen elektronik adres ve / veya telefona cevap vererek cevap vermek.

Kullanıcının ticari reklamlarını, bültenlerini ve / veya bültenlerini, iletişim formunu doldururken belirtilen adrese e-posta ile, ne zaman onay kutusunu ve / veya isteğini onayladığınızı göndermek için

1. SPOR KAPSAMININ aşağıdaki faaliyet sektörleriyle ilgili olarak NBN23’ün hizmetleriyle ilgili olarak.

7.2 NBN23’ün meşru çıkarına dayanarak: 

1. NBN23’e size ticari ve reklam iletişimi göndermesi için, bu amaç için kullanılan araçların herhangi biri aracılığıyla onayını reddeden ve / veya onayını iptal eden kullanıcının asgari temel verilerini tutmak. Bu işlem, NBN23’ün sizi tanımlayabilmesi ve ticari ve reklam iletişimlerinin gönderilmesini önlemek için gerekli önlemleri alabilmesi için gerçekleştirilecektir.

Her durumda, kullanıcıya, bu web sitesinde yayınlanan formlar aracılığıyla toplanan kullanıcı verilerini işlemenin amaçlarının, formlarda ve gerektiğinde açıklandığı şekilde formlarda yayınlanan bilgilendirici metinlerle açıklanacağı bilgisi verilir. daha önce, tedavi için onayınız istenecek.

Kişisel bilgiler, yalnızca yukarıda belirtilen ve / veya bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcı’nın toplanması ve muamelesinden önce kesin olarak bilgilendirilmiş olanlar gibi sınırlı amaçlar için kullanılacaktır.

 

8.- Kullanıcının kişisel verilerinin alıcıları. 

NBN23, kullanıcıyı kişisel verilerinin üçüncü şahıslara atamalarını veya iletimlerini gerçekleştirmeyi öngörmediğini bildirir, bu nedenle, bu tür bir iletişim yalnızca ilgili yasal kurallara uygunluğa bağlı olarak, yetkili kamu idarelerine yapılacaktır. konuyla ilgili olarak, NBN23’ün böyle bir iletişim kurmak zorunda olduğu durumda.

Her durumda, NBN23 kullanıcıyı kişisel verilerinin, NBN23’e farklı yardımcı hizmetler sunan kuruluşlar tarafından işlenebileceği konusunda bilgilendirir; Bu politikada belirtilen tedavi amaçları.

9.- Erişim, düzeltme, silme, muhalefet, muamele ve taşınabilirliğin sınırlandırılması haklarının kullanılması.

NBN23 kullanıcıya, yazılı ricalarını kullanarak, bu Politikada belirtilen tedavilerle ilgili verilen onay, erişim, düzeltme, silme, muhalefet, muameleye getirme, taşınabilirlik ve onayı alma haklarını kullanma olanağını bildirir. , kimliğinizin bir kopyası veya sizi tanımlayan geçerli bir yasal belgenin bir kopyası ile birlikte aşağıdaki adreslere verilen hakkı göstermek:

 dpd@nbn23.com

adresine e-posta gönderinPosta adresi c / Juan de la Cierva, 27 Sağlık Binası 1 – 46980 Paterna (Valencia).

Bu amaçla, kullanıcı, kimliğini veya kimliğini ispat eden geçerli bir yasal belgenin bir kopyası ile birlikte yaptığı dilekçeyi veya hakkı belirten yazılı iletişimi NBN23’e göndermelidir.

Aynı şekilde, kullanıcının İspanya Veri Koruma Ajansına (www.agpd.es ve posta adresi, C / Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid ve / veya 912 663 517 ), haklarının kullanılmasına ilişkin vesayetlerini talep etmek.

Söz konusu talebi İspanya Veri Koruma Ajansına ve tamamen gönüllü olarak bildirmeden önce, İlgilenen Taraf, aşağıdaki e-posta adresi  dpd@nbn23.com aracılığıyla NBN23 Veri Koruma Delegesi ile iletişime geçebilir.

10.- Elektronik ticaret ve ticari reklam iletişimi alanında diğer hakların kullanılması.

NBN23, kullanıcılarına, NBN23’ten e-posta veya haber bültenleriyle ticari reklam iletişimi ve / veya bültenleri göndermesini açıkça talep ettiği ve / veya talep ettiği konusunda bilgilendirir; Bilgi ve Elektronik Ticaret (LSSICE) ‘in kullanıcı, ticari reklamların, reklamların ve / veya bültenlerin veya haber bültenlerinin reklamının alınması için tanıtım amaçlı olarak verilerinin işlenmesine karşı çıkma ve her zaman onayını iptal etme hakkına sahiptir. onun isteğini basit bir şekilde NBN23’e bildirerek ve / veya bir e-posta göndererek etkiye verdi.

Bunu yapmak için, kullanıcı ticari iletişimlerden çıkmak ve / veya e-posta adresine bir istek göndermek için buraya tıklayarak, ticari iletişim, reklam ve / veya bültenler veya haber bültenlerinin gönderilmesini durdurma talebinde bulunan iletişimlerini yönlendirebilir. yukarıda belirtilen posta adresi ve / veya adres: dpd@nbn23.com

NBN23, bu tür ticari iletişimleri göndermekten kaçınmak için gerekli önlemleri almak için gerekli minimum verileri saklayarak isteğinizi dinleyecektir.

11.- Verilerin korunma süresi.

NBN23, tedavinin amacı ve meşru temeli korunurken kullanıcı verilerini koruyacak ve kullanıcı, aynı zamanda yasal yükümlülüklere uyma ve olası yükümlülüklere dikkat için yürürlükte olan yönetmeliklerde belirtilen sürelerde aynı şeylerin silinmesini talep etmeyecektir.

12.- Uluslararası transferler.

NBN23, kullanıcının kişisel verilerinin ne ülkelere ne de uluslararası kuruluşlara uluslararası transferini gerçekleştirmez.

13.- Bizi sosyal ağlarda takip edin.

Sosyal ağlar, kullanıcıların üçüncü şahıs sağlayıcılar tarafından sağlanan, kullanıcıların başka bir kullanıcıyla sanal bir topluluğa katılmalarına olanak tanıyan ve bu sayede ağ, diğer kullanıcıları ile içerik, bilgi ve kişisel verileri oluşturabilecekleri ve paylaşabilecekleri kendi genel profilini oluşturabilecekleri hizmetlerdir. Bir sosyal ağda kişisel ve / veya ticari amaçlarla sayfalar, hesaplar veya profiller oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Sosyal ağın işleyişi ilk önce, ağın sahibi ve / veya sağlayıcısı tarafından belirlenen şartlar ve ikinci olarak, ticari amaçlar için sayfalara, hesaplara veya profillere gelince, şartlar ve koşullar ile düzenlenir. Verilerinin işlenmesinden kendi durumunda sorumlu olacak olan profilden veya ticari hesaptan sorumlu kişi tarafından kurulmuştur.

NBN23, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Linkedin gibi sınırlı olmayan bazı sosyal ağlarda profillere sahiptir. Kullanıcı bizi takip edebilir ve söz konusu sosyal ağlarda ve farklı sosyal ağlarda resmi NBN23 sayfalarının hayranı olabilir.

Kullanıcı, NBN23’ün sayfalarında, profillerinde veya hesaplarında sosyal ağlarda yapılan verilerin işlenmesinin hem resmi sayfanın hem de sağlayıcının ve her sosyal ağın sahibinin ilgili politika ve koşullarına tabi olacağı konusunda bilgilendirilir. senin durumunda

14.- Bu NBN23 web sitesinde yayınlanan kişisel veriler.

Bu NBN23 web sitesinde yayınlanabilecek kişisel verilerle ilgili olarak, kullanıcı, söz konusu verilerin ilgili tarafların önceden bilgilendirilmiş rızası ile dahil edilmiş oldukları bir veya birkaç veri işleme hakkının ve NBN23’ün sorumluluğunun bir parçası olduğu konusunda bilgilendirilmektedir. ve ilgili tarafın önceden onayı ve bilgilendirilmiş onamı alınmadıkça, aynı kaynağa atıfta bulunulmasa bile, kullanıcı veya diğer üçüncü taraf kullanıcılar tarafından serbestçe muamele edilemez ve çoğaltılamaz.

Bu nedenle, tüm kişisel veriler – resimler, videolar, metinler, veriler ve web sitemizde yayınlanan ve / veya tanımlanabilir kişiler hakkında yayınlanan diğer bilgiler dahil – sadece kullanıcı tarafından katılmak ve eğlenmek için kullanılabilir. web sitemizin bu politikada veya kendi durumunda belirli bir hizmeti düzenleyen genel ve özel şartlar çerçevesinde ve mevcut mevzuat çerçevesinde, kuruluş dahil, belirtilenlerin dışında kullanılması yasaktır. resimlere veya verilere, dosyalara veya tedavilere ve / veya insan veritabanlarının oluşturulması ve / veya ilgili tarafın önceden bilgilendirilmiş rızası olmadan üçüncü şahıslara reklam veya teklif gönderilmesi.

Bilgi ve veri sahibi olan NBN23, web sitemizin kullanıcısı veya diğer üçüncü taraf kullanıcılarının bu koşulların ve onları düzenleyen diğerlerinin hükümlerine aykırı yaptığı kullanımlardan sorumlu değildir.

Kullanıcı hiçbir zaman bu NBN23 web sitesinin halka açık bir kaynak olduğunu düşünmemelidir, bu sayede kişisel verilerin, bilgilerin ve içeriğin içinden yayınlanan içeriklerin serbestçe dağıtımı yapılabilir.

15. Güvenlik önlemleri.

NBN23, kullanıcılara bu web sitesi aracılığıyla hatırladıkları kişisel verileri güvenli bir şekilde, önlemleri uygulayarak tedavi ettiğimizi bildirir. Uygulama riskleri ve tedavinin doğası, kapsamı, kapsamı ve amaçları ile değişkenlerin Kullanıcıların hak ve özgürlükleri için risk ve ciddiyet.

Yukarıdakilere paralel olarak, NBN23 kişisel güvenlik ve tadilat, kayıp, muamele veya yetkisiz erişim için teknik ve örgütsel teknik önlemlerini uygular; teknoloji durumu hesabı, doğal Bulunan riskler veya insan eyleminin durumu veya fiziksel veya doğal çevre, bütünlüğünü, gizliliğini, kullanılabilirliğini ve güvenliğini garanti eder. Aynı şekilde, NBN23, kullanıcının kişisel verileri ve onları saklama yükümlülüğü ile ilgili mesleki gizlilik görevini yerine getirmesini engeller.

16.- Kullanıcıların terminal ekipmanlarında çerezlerin ve depolama cihazlarının kullanımı ve veri kurtarma.

NBN23, kullanıcı bu web sitesine göz attığında kullanıcı terminal ekipmanında çerezleri ve veri depolama ve alma cihazlarını kullanır.

NBN23 tarafından şartlar altında kullanılan ve https://nbn23.com/politica-de-cookies/ adresindeki Çerez Politikasında açıklanan amaçlar için kullanılan en son verilerin depolanması ve alınması için çerezlerin ve cihazların Çerezleri.

17.- Politikaların güncellenmesi.

Veri toplama formlarına eklenmiş bilgilendirici metinler gibi belirli yasal metinlerin tercihli olarak uygulanmasının yanı sıra, belirli durumlarda belirli hizmetler koşullarında NBN23, bu gizlilik politikasını ve kişisel bilgilerin işlenmesini düzenli olarak güncelleyecektir. bu web sitesinin kullanıcıları. Bu politikanın herhangi bir şekilde değiştirilmesi bu NBN23 web sitesinde yayınlanacaktır.

 

En son sürümü her zaman bilmek için bu web sitesinde yayınlanan NBN23 Gizlilik Politikası’na periyodik olarak erişmek kullanıcının sorumluluğunda olacaktır.

18.- İletişim bilgileri.

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorgu için, kullanıcı https://nbn23.com/contacta/ adresindeki iletişim formumuz üzerinden elektronik yollardan NBN23 ile irtibata geçebilir.

Kullanıcının veri koruma ile ilgili herhangi bir sorgu Veri Koruma Delegemize transfer etmek istemesi durumunda, aşağıdaki bölümde belirtilen bilgilerle iletişim kurabilir.

19.- Veri Koruma Delegesi Verileri.

Kullanıcı, aşağıdaki elektronik adrese e-posta yoluyla Veri Koruma Delegesi ile iletişime geçebilir: dpd@nbn23.com